The Book Pond
1083 recensioner
4428521 besök
Nalle Puhs hörna
pixel
A.A Milne
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The house at the Pooh corner
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-48-29488-8
Man blir aldrig för vuxen för Nalle Puh och hans vänner. Milne skriver väldigt finurligt och roande om alla upptåg med den underfundige Puh, skärrade Nasse, stirriga Tiger, moderliga Kängu, dystra I-or med flera, som man kan läsa hur många gånger som helst.

I den andra boken blir vi introducerade för den skuttiga Tiger första gången och i ett kapitel blir han dessutom avskuttad.. Dessutom får I-or ett hus och Puh uppfinner leken Puh-pinnar.

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: