The Book Pond
1083 recensioner
4421191 besök
Brandvägg
pixel
Henning Mankell
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-43-19974-7
Den sista boken i serien om Wallander. Den fick kritik för att den försökte göra en poäng av vårt sårbara datoriserade samhälle, utan att Mankell har någon som helst insikt i ämnet. Men jag tycker nog den kritiken är lite orättvis. Boken håller och Wallander verkar dessutom må bättre än på länge, så det är ett friskhetstecken.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: