The Book Pond
1083 recensioner
4425699 besök
Mannen som log
pixel
Henning Mankell
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-7324-521-6
Kurt Wallander har beslutat sig för att lägga av, men mordet på en advokat får honom att omvärdera sitt beslut. En av de sämre böckerna i Wallander-serien. Även denna utspelas i Skåne naturligtvis och innehåller en rik slottsherre med mystiska affärer.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: