The Book Pond
1083 recensioner
4421052 besök
Sprängaren
pixel
Liza Marklund
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordupplaget
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-973597-0-X
Jag är inte överväldigad, som de flesta, men det är ändå en hyfsat bra deckare. Huvudpersonen är mänsklig, för en gångs skull inte polis och har inte ett desillusionerat, torftigt liv utanför yrket. Helt klart annorlunda. Intrigen håller spänningen uppe och ligger minst sagt i tiden, kanske också en anledning till försäljningsfullträffen?

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: