The Book Pond
1083 recensioner
4500802 besök
Ett år i Provence
pixel
Peter Mayle
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel A year in Provence
Bokförlag: pixel Richters
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-7707-093-3
En vid det här laget klassisk självbiografi om hur en engelsman och hans fru, efter att endast ha semestrat i Frankrike, slutligen tar steget och köper ett hus i Provence. Det är inte problemfritt, långt ifrån, utan här finns dråpliga historier om om fransmäns (brist på) tidsuppfattning och temperament eller den brittiska missuppfattningen om den allrådande värmen i Provence.

Men överlag är det en kärleksförklaring, till människor, natur, kultur och inte minst maten. Här äts och dricks det ur grannarnas grytor, på hemmaplan, på små undangömda värdshus i obygden och allt smakar, om man får tro, Mayle, fantastiskt gott. Han skriver dock inte ett ord om att de lade på sig vikt, vilket torde ha varit oundvikligt! Vare sig man bott i Frankrike eller inte är det här något att fnissa och roas åt ett par dagar.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: