The Book Pond
1083 recensioner
4547105 besök
Budskap från andra sidan
pixel
Marlo Morgan
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Mutant message down under
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7643-548-2
När Läkaren Marlo Morgan landar i Sydney börjar ännu en resa som hon inte hade någon som helst förberedelse för. Morgan berättar om hur en Aboriginstam - det Äkta Folket - tar med henne ut i öknen, där hon får delta i deras isolerade nomadliv under fyra månader.

Det är en vandring full av prövningar som inkluderar såriga fötter, olidlig hetta och brist på vatten, men där hon också får rika lärdomar om aboriginstammens världssyn och kunskaper i healing och andekraft. Det Äkta Folket har enligt hennes egen utsago tagit med henne för att hon ska sprida budskapet om att det inte är för sent att rädda vår planet om vi lär oss att respektera att allt levande tillhör samma gudomliga helhet.

Sedan boken kom ut har det debatterats om det Morgan berättar är sant eller inte, t.o.m aboriginer själva är skeptiska till henne. Sant eller inte så tycker jag att boken kan vara läsvärd eftersom den ändå har ett vettigt budskap. Samtidigt värjer jag mig lite mot Morgans nyfrälsta ton, där hon okritiskt accepterar och tror på allt hon upplever bara för att det är 'äkta' urinvånare som ger henne informationen. Men var och en som läser får väl själva avgöra vad de tror.

A-Lo, 2000

3 kommentarer
Anne Johannesdotter (http://uruluberget) 2012-08-12 17:08
Nice book!
Emma 2013-01-06 23:20
Riktigt bra bok!
Angela 2013-02-04 09:54
Fantastisk berättelse. Helt underbar!!
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: