The Book Pond
1083 recensioner
4428683 besök
En enda ros
pixel
Dorothy Parker
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The portable Dorothy Parker
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1978
Det här är en samlingsvolym med några av Dorothy Parkers noveller och dikter. Den är fantastisk. I vanliga fall har jag svårt för poesi, det finns få dikter som jag förstår och som tilltalar mig. Men Parkers gör det. Inte minst för att de är så fulla av nattsvart humor att man ofta skrattar högt och lika ofta sätter skrattet i halsen. En enda ros kan man läsa om och om igen.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: