The Book Pond
1083 recensioner
4425719 besök
Die Verwandlung
pixel
Franz Kafka
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel Förvandlingen: Den sanningssökande hunden
Bokförlag: pixel Fischer
Utgiven: pixel 1995
ISBN: pixel 3-596-25875-8
Detta är en av Kafkas mest kända historier. Det är en tunn bok, men den som väntar sig något lättsamt får leta vidare. Gregor Samsa vaknar en morgon och upptäcker att han blivit förvandlad till en skalbagge. Omgivningen reagerar förstås med fasa och behandlar honom därefter. Det är inte svårt att läsa Kafka rent språkligt, men liksom i Processen har han en förkärlek för att förvränga verkligheten så att den blir surrealistisk och svårgripbar, ungefär som filmens David Lynch.

En av många analyser om vad die Verwandlung tar upp är att det är våra normer som styr om vi kan älska varandra eller inte. Gregor känner ju sig inte annorlunda inuti, men han ser på reaktionerna i sin familj att de inte finner honom värd att älska längre, varvid han börjar ifrågasätta hela sin existens som människa och gradvis faktiskt börjar bete sig som en skalbagge. Kafka är värd att läsa ibland om man vill komma ifrån mainstream-litteraturen och tänka i andra banor.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: