The Book Pond
1083 recensioner
4428630 besök
Bättre folk del 1 & 2
pixel
Sloan Wilson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel All the best people
Svensk titel: pixel Bättre folk
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1973
Bättre folk kretsar framförallt kring två medlemmar ur den övre medelklassen, Dana och Caroline, vars föräldrar äger det lyxhotell på Paradisudden som på 1920-talet var en tillflyktsort för de välbärgade. Dit kommer rika människor, varav många skulle komma att förlora sina pengar i börskraschen 1929 och antingen gick under eller åter började den mödosamma resan mot framgång.

Jag har alltid fascinerats av tidsandan på 1920- och 30-talet; rotlösheten och hålrummet efter första världskriget, framväxten av amerikanska selfmade men, jazzklubbar, charlestondamer... Bättre folk är en hyfsat bra representant över denna era.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: