The Book Pond
1083 recensioner
4425695 besök
Herdarnas herre
pixel
Ruth Rendell
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Master of the moor
Bokförlag: pixel Legenda
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-27-06891-9
Vill minnas att jag fick den här boken gratis i något sammanhang. Lätt att förstå, för det är inte mycket att ha. En man som bor på Yorkshireheden hittar en dag liket av en flicka som blivit strypt. När han anmäler fyndet, blir han själv misstänkliggjord och han får genom detta en känsla av gemenskap med den verklige gärningsmannen. Han finner dennes gömställe på heden och nyfikenheten övergår i besatthet över att inte bara ta reda på brottslingens identitet, utan även leva dennes liv. Mycket skumt, mycket dåligt.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: