The Book Pond
1083 recensioner
4428650 besök
En vampyrs bekännelse
pixel
Anne Rice
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Interview with the vampire
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-37-09821-7
I ett rum i San Fransisco sitter en journalist och får sig till livs en historia som han absolut inte är beredd att höra om dunkla varelser som skyr ljuset. Den han intervjuar är vampyren Louis, som 200 år tidigare blev biten av Lestat, med lockelser om evigt liv.

Till en början lever han på en stor plantage i Louisiana, men flyr sedan till New Orleans, där Lestat utökar deras udda familj med den femåriga Claudia. Men Louis är inte lika blodtörstig som Lestat och har svårt att lika hänsynslöst förtära människor som sin mästare.

Jag läste boken långt innan den blev film och tyckte nog bättre om den i skriftlig form. Anne Rice tyckte jag gjorde något nytt och annorlunda med vampyrtemat, men man kommer inte ifrån att boken är lite seg emellanåt och jag har inte lockats att läsa några fler.

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: