The Book Pond
1083 recensioner
4428663 besök
Parfymen
pixel
Patrick Süskind
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Das Parfum
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-46-15841-3
En mustig berättelse om Grenouille - Grodan - som föds i Paris fattiga kvarter. Tidigt framgår det att han gör människor i sin omgivning illa till mods då de känner att något är fel, men inte kan säga vad. Grenouille saknar nämligen kroppslukt, men vad han i stället besitter är ett utomordentligt luktsinne och det tar honom från slummen upp till bourgoisen. Han blir parfymör, men den doft han själv är besatt av finns inte annat än hos unga kvinnor och han bestämmer sig för att han måste utvinna den.

Parfymen är originell, så mycket kan man säga, men jag fastnar inte riktigt för historien om den bisarre Grenouille som är obehaglig i överkant.

(Som en parentes kan jag inte låta bli att undra om inte Carl-Johan Vallgren har låtit sin Hercule Barfuss inspireras av Grenouille. Lytet, utanförskapet, den speciella gåvan, allt är gemensamt. Men Barfuss är dock en trevligare person än Grenouille som man inte skulle vilja möta en mörk natt.)

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: