The Book Pond
1083 recensioner
4420648 besök
Hajens rike
pixel
Ron & Valerie Taylor
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel ?
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1987
I januari 1988 läste jag senast Hajens rike och det är 20 år sedan. Jag gav den en femma och så här skrev jag den gången:

Ron och Valerie Taylor är ett australiensiskt par som är experter på området haj och har konsulterats i många sammanhang för sina kunskaper. De har skrivit en bok om bland annat hajar, som de lärt sig förstå i den mån det går. Genom att experimentera med matning, olika dykardräkter, burar och egenhändigt utvecklade skyddskläder så har de kommit så nära dessa rovdjur som man kan.

Hajar är ingen leksak och man ska ha respekt för dem, men de är heller inte de blodtörstiga bestar som de ofta framställs som. Här får man lära sig om olika hajarters egenskaper och temperament, man får se fantastiska undervattenbilder och även lära känna andra fiskar som Muränan Harry.... Otaliga är de gånger jag har läst om Hajens Rike och jag kommer läsa den lika många gånger till.


Detta var långt innan jag hade dykarcert och faktiskt själv fått uppleva vilda hajar i sin naturliga miljö. Nu när jag läser om Hajens rike så är det utifrån det perspektivet och det blir genast mycket tuffare då. Man förstår vilket jobb det måste ligga bakom bilderna i boken och vilka risker som säkert är inblandade ibland. Jag längtar plötsligt efter att få dyka!

Den här gången reagerar jag också på paret Taylors medverkan bakom Hajen-filmerna. De som försöker ändra folks uppfattning och värna hajarna har varit del av den film som enskilt betytt mest i att hajen målas upp som en hämndlysten best ingen människa kan undkomma. Jag undrar hur de tänkte där. De trodde iofs inte att filmen skulle ha sådan genomslagskraft, men ändå.

Generellt sett är det här dock fortfarande en fantastisk naturbok med mer än bara bilder, även om texten kan kännas aningen till åren kommen på sina ställen.

A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: