The Book Pond
1083 recensioner
4425649 besök
Drömma i färg
pixel
Charlotte Vale Allen
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Dreaming in color
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-7119-834-2
Bobby Salton har misshandlats av sin sadistiske make Joe i flera år, men det är först när han ger sig på deras sexåriga dotter Penny som Bobby tar steget och flyr hemmet. I Connecticut får hon anställning som sjuksköterska i hemmet åt den strokedrabbade Alma, som snart har tagit henne till sitt hjärta. Däremot hamnar hon på kollisionskurs med systerdottern Eva. Bobby försöker att bygga upp ett nytt liv, men i bakgrunden lurar ständigt Joe.

Kanske att den psykopatiske äkta mannens hämndjakt är lite enkelspårig och överdriven (?), men de övriga huvudpersonerna visar fler dimensioner. Det går fort att läsa, för det är spännande, man engageras i Bobbys öde och ämnet misshandel behandlas på ett seriöst sätt.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: