The Book Pond
1083 recensioner
4425654 besök
Purpurfärgen
pixel
Alice Walker
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The color purple
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-7160-916-4
Celie och hennes syster växer upp i den amerikanske södern utan mor. Den man de kallar pappa våldtar Celie vid ett flertal tillfällen, vilket resulterar i två graviditeter, men hon får inte behålla dem, utan de adopteras bort. Sedan försvinner systern till Afrika med ett missionärspar och Celie gifts bort med 'Mister', en man hon inte älskar och som behandlar henne brutalt.
Den enda som Celie kan prata med är Gud, tills en dag då den vackra sångerskan Shug gör entré i Celies liv och förändrar allt.

Med så mycket elände kanske man blir matt innan man ens hunnit börja, men ge inte upp! Celie är en stark kvinna, som omges av andra starka kvinnor och trots all smärta finns det också mycket glädje i deras liv.

Det var kanske orättvist att läsa boken efter att jag hade sett Spielbergs fantastiska film, i vilken Whoopie Goldberg och Oprah Winfrey gör paradroller. Efter den upplevelsen var boken nämligen en besvikelse, varken lika omfångs- eller nyansrik som filmen och jag retade mig lite på det enkla språket som Walker medvetet använder sig av för att spegla att Celie inte fått någon utbildning. Möjligen ska jag ge den en chans till.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: