The Book Pond
1083 recensioner
4428699 besök
Grön stad i solen
pixel
Barbara Wood
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Green city in the sun
Bokförlag: pixel Viva
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-614-0226-5
Även denna en romantisk och lite melodramatisk äventyrsroman med en kvinnlig huvudperson (i detta fall en läkare), något som jag verkade favorisera under en period. Berättelsen tar sin början i Kenya där en brittisk familj slår sig ner under kolonialväldet, men hamnar i konflikt med ursprungsbefolkningningens medicinkvinna, vars inflytande och krafter de bortser ifrån.

För att kulturkrocken ska framställas på ett mer trovärdigt sätt väver Wood samman huvuddragen från Kenyas historia med den fiktiva berättelsen och det gör hon ganska bra.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: