The Book Pond
1083 recensioner
4547208 besök
Krigets vindar: Natalie
pixel
Herman Wouk
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Natalie
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-46-14674-1
Jag hade faktiskt alla fyra böckerna i serien om Krigets Vindar, men kom aldrig längre än till den första. Jag vet inte riktigt vad det var som tog emot. Kanske att jag hade sett TV-serien och kände till innehållet, vilket gjorde böckerna mindre lockande. Men i övrigt ÄR det ju en storslagen historia om krig och kärlek och kanske framförallt kärlek i krig.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: