The Book Pond
1083 recensioner
4421045 besök
En jävla helg
pixel
Helena Zahavi
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Dirty weekend
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 91-7643-005-7
Bella tröttnar på att män tycker sig ha rätt att tafsa på kvinnor hursomhelst. I den idylliska lilla engelska badorten tar hon saken i egna händer.… Konstruktiv feminism kanske man kan kalla det här? Nej, Bella går väl lite långt i sina hämndaktioner, men så här i den fiktiva världen känns det ganska skönt att få läsa om hur hon slår tillbaka och hur förvånade hennes utsedda offer blir.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: