The Book Pond
1083 recensioner
4425556 besök
Avalons dimmor
pixel
Marion Zimmer Bradley
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Mists of Avalon
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-1-852322-6
Till skillnad från de flesta böcker och filmer som gjorts om Kung Arthur och de övriga riddarna kring runda bordet, så förs här kvinnornas talan, nämligen Morgaines (halvsyster till Arthur), Guineveres (älskarinna till Lancelot) och Igraines (Arthurs mor).

Bradley ger fler nya infallsvinklar än så, eftersom hon inte gör Morgaine till en ond häxa, vilket oftast brukar vara fallet, utan i stället visar henne som en kvinna med speciella förmågor och kunskaper. Bradley skriver väldigt suggestivt och man kan nästan känna den råkalla dimman rulla in över landskapet. Med den mytomspunna riddartiden som bakgrund bygger hon upp sin historia om krig, passion och mystik och det är väldigt lätt att ryckas med.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: