The Book Pond
1083 recensioner
4425641 besök
Barmhärtighetssystrarna
pixel
Michael Palmer
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The sisterhood
Bokförlag: pixel Richters
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-7706-004-0
Dödshjälp var inte så omdiskuterat i Sverige 1986, men det är temat för medicinthrillern 'Barmhärtighetssystrarna'. En grupp sjuksystrar i Boston grundar ett hemligt sällskap med syfte att utföra dödshjälp i, som de ser det, ömmande fall. Vad de inte själva vet är medvetna om är att de är del av en komplott, där de utnyttjas för att ta kål på friska, men 'besvärande' personer.

Huvudpersonen i boken är doktor David Shelton, som förlorar en patient han precis har opererat och får stark kritik för detta av sjukhusledningen. Men obduktionen visar en del skumma resultat och när Shelton börjar undersöka saken hamnar han själv i fara...

Det här är en ganska spännande bok, som också till viss del tar upp de moraliska frågorna kring dödshjälp och bortsett 'the real bad guys' är det inte helt självklart på vems sida man ska ställa sig.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: