The Book Pond
1083 recensioner
4547144 besök
Schachnovelle
pixel
Stefan Zweig
Framsidesbild
3
Språk: pixel Tyska
Svensk titel: pixel Schack
Bokförlag: pixel Fischer
Utgiven: pixel 1995
ISBN: pixel 3-596-21522-6
Die Schachnovelle eller Schack som novellen kort och gott heter på svenska ingick i tyskalitteraturen på högskolan. Den är skriven av österrikaren Stefan Zweig, vars självbiografi 'Die Welt von Gestern' jag tyckte mycket om.

Schachnovelle utspelar sig under Tredje rikets dagar ombord på ett fartyg som har den oöverträffade världsmästaren i schack som passagerare. Det är en arrogant, otrevlig man som fördriver tiden med att spela mot de övriga medresenärerna. En dag dyker det upp en okänd man, som börjar delge de förlorande parterna sina förvånansvärt insiktsfulla råd om nästkommande drag. Men samtidigt som det med tydlighet framgår att han är ett schackgeni verkar han delta med en nästan plågsam besatthet, vilket gör honom fysiskt och psykiskt utmattad och kräver hans fulla viljestyrka för att gå ifrån brädet. När en annan österrikare kommer i samspråk med mannen ska det visa sig att orsaken är kopplad till mannens fångenskap hos Gestapo, men hur ska jag inte avslöja här.

Om novellen är trovärdig ur schackhänseende har jag ingen aning om, eftersom jag inte spelar själv, men för mig var det en ganska spännande om än vemodig berättelse. Den är uppenbart präglad av Zweigs egna erfarenheter under andra världskriget, då han som jude for illa under Nazi-regimen och tvingades fly till Brasilien, och den visar att Zweig inte hade mycket till framtidstro för Europa. Jag läste på tyska för övrigt och det var inte alltför komplicerat.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: