The Book Pond
1083 recensioner
4421179 besök
The quiet American
pixel
Graham Greene
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Den stillsamme amerikanen
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 1974
ISBN: pixel 0-14-018500-3
The Times-journalisten Thomas Fowler befinner sig 1952 i Saigon mitt under brinnande krig mellan Frankrike och den vietnamesiska gerillan. Han har efter omständigheterna ett bekvämt liv kantat av drinkar på hotell Continental och en vietnamesisk älskarinna, Phuong, som värmer hans säng.

En dag råkar han den betydligt yngre amerikanen Alden Pyle och de blir vänner trots stora olikheter. Pyle utger sig för att jobba för en hjälporganisation och pratar mycket om hur han tror att kommunismens nederlag i Vietnamn skulle vara hjälpt av en tredje kraft, medan Fowlers inställning är att hålla sig utanför konflikten. Vänskapen får sig dock en abrupt törn när Pyle blir djupt förälskad i Phuong och försöker vinna hennes hjärta. Fowler måste slåss för sin kärlek och för att få behålla sitt jobb i Saigon samtidigt som han börjar inse att det bakom Pyles humanitära hjälparbete döljer sig något mer och farligare.

Det är ganska få böcker som påverkar mig djupt - också efter det att jag läst klart dem - men 'the quiet American' är en av dessa. Ganska tidigt kände jag att detta är en bok med flera bottnar och jag ansträngde mig för att tränga in under ytan på den uppenbara ramhandlingen. Jag kollade upp bokens historiska kontext (Indokina-kriget på 50-talet), jag såg den hyllade filmen med bl.a. Michael Caine som kom för några år sedan, jag läste om och försökte analysera olika stycken (vilket ändå behövdes ibland eftersom jag upplevde engelskan som ganska svår). Det är en långsam bok - och film - men ändå satt jag som klistrad och kunde komplext nog inte annat än känna att det samtidigt var en fantastisk upplevelse.

På ett plan kan man förstås läsa boken som ett triangeldrama där två män konkurrerar om samma kvinna. På ett annat är det en thriller där Fowlers detektivjakt på Pyles dolda agenda står i centrum. En tredje vinkel är moral; vad är ont och vad är gott med religionen som utgångspunkt. Greene konverterade till katolicismen i vuxen ålder och den är ofta ett framträdande tema i hans romaner. Men jag kan inte riktigt få rätsida på om Greene kritiserar sin egen religion då den hindrar Fowler från att få skilsmässa från sin fru? Eller om han tvärtom använder katolicismen som en moralisk vattendelare för att få läsaren att inse att Fowler inte är den hygglige killen han utger sig själv för att vara? Beroende på inställning kan slutet både betraktas som lyckligt och olyckligt, vilket är intressant.

Till sist finns det ett politiskt plan där man kan se männen som representanter för olika politiska fraktioner med motsatta idéer om hur konflikten ska lösas. Fowler står för den gamla konservativa kolonialmakten som vet bättre än att lägga sig i, som inte tar ställning och som nästan berömmer sig själv för sitt oengagemang i det land han bor i. Pyle å andra sidan är den oerfarna och ivriga ideologen (USA) som vill bekämpa kommunismen och sprida frihet i landet. Hans ledsagare är författaren York Harding som endast tillbringat kort tid i Vietnam, men ändå formulerat ett framgångsrecept i form av en tredje kraft som ska hjälpa landet uppnå demokrati. Okunnig, men tvärsäker, skyr Pyle inga medel för att uppnå dessa 'goda syften'.

De båda männens olika ståndpunkter går också igen i synen på Phuong. Fowler ser lite överseende på henne som ett barn som inte låter sig styras av känslor, men som stannar hos honom så länge de har utbyte av varandra. Pyle betraktar henne som ett oskyldigt offer och vill rädda henne undan från prostitution och andra hemskheter om Fowler tvingas återvända till London.

Greene ger inga enkla svar på vad som är rätt och riktigt, han porträtterar inte någon som ond utan visar att en kompromisslös hållning, vare sig det är passivitet eller naivitet, kan bli skadlig vem som än för dess talan. Under bokens gång omvärderar dock både Fowler och Pyle i viss mån sina ställningstaganden. Fowler upptäcker att när han lämnar skrivbordstolen och hamnar mitt i stridseldens förödelse och när hans liv med Phuong hotas, då kan han inte behålla sitt avstånd utan måste välja sida och fatta moraliskt tveksamma beslut. Pyle å andra sidan inser att hans blinda ideologi kommer kräva oskyldiga offer, men man förstår att han likväl är beredd att göra dem.

Greene skrev the quiet American 1955 och han var klarsynt redan då om hur Vietnamkriget skulle utvecklas efter fransmännens nederlag. USA kom in som den tredje kraften med sin överlägsna storebrorsmentalitet, sitt frihetsälskande koncept som de inte tvekar att använda på andra kulturer för att 'rädda' dem. Det slutade inte väl.

Sten O. Andersson, skribent på nättidningen Sourze, uttryckte det mycket kärnfullt i sin recension av filmen: 'Den massiva okunnigheten parat med en stor och ödesdiger handlingsförmåga, ledde steg för steg mot katastrofen.' I många bok- och filmanalyser jag läst menar också recensenterna att the quiet American lika gärna kan läsas som en bok om det nu pågående Irakkriget. Att det kan uppfattas som att det finns ett antiamerikanskt budskap i den understödjs också av att Michael Caine fick kämpa länge för att filmen skulle få visas i USA.

Jag är mycket förtjust i Graham Greene. Jag älskar hans skarpa iakttagelser, hans sparsmakade dialoger, den torra humorn och inte minst de exotiska miljöer han förlade många av sina böcker till, som baserade sig på personliga erfarenheter från hans tid som utrikeskorrespondent. Han lämnar ingenting åt slumpen och the quiet American är ett mycket bra exempel på det.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: