The Book Pond
1083 recensioner
4421212 besök
I know this much is true
pixel
Wally Lamb
Framsidesbild
2
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel HarperCollins
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 0-00-651323-9
Thomas och Dominique är tvillingbröder, uppväxta med en undergiven mor och en kärlekslös styvfar. Men Dominique förmår ta vara på sig själv medan Thomas blir en 'softie'. Efterhand övergår hans inbyggda ängslan till förföljesemani och medicinering samt inläggning på mentalsjukhus blir till vardagsmat.

'I know this much is true' är smärtsam att läsa, men ändock viktig. Har man haft någon närstående som mått psykiskt dåligt (om än inte i denna utsträckning) kan man känna igen sig i Dominiques tankar. Boken är nästan 900 sidor lång och det är - skulle jag estimera - 500 sidor för mycket. Historien hade definitivt vunnit på att berättas med färre ord, då flertalet sidospår och tillbakablickar inte tillför någonting.

Kärnan i det som Lamb vill förmedla framgår snart nog tydligt ändå: att vara familjemedlem till en psykiskt sjuk person är både en stor börda och sorg. Kanske är det än värre för tvillingar, eftersom Dominique liknar sin bror så mycket att omgivningen reagerar därefter. Dominique har kluvna känslor inför Thomas sjukdom där skam, raseri, frustration och även rädsla att själv drabbas av schizofrenin dominerar å ena sidan och blodsband, broderskap å andra sidan. Ibland vill han helst ta avstånd ifrån honom, men det slutar i stället med att han engagerar sig mer än vad som är sunt.

Hade Wally Lamb (eller hans editör) haft insikten att skära lite i manuset hade jag kunnat höja den här boken, men nu är den summa summarum meningslöst utdragen. Mitt tips är att i stället läsa 'She's come undone' (Valarnas sång) av samme författare.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: