The Book Pond
1083 recensioner
4547065 besök
All things bright and beautiful
pixel
James Herriot
Framsidesbild
5
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Nästan bara rara djur + I vår herres hage
Bokförlag: pixel Pan
Utgiven: pixel 1978
ISBN: pixel 0-330-25580-0
Min favoritveterinär James Herriot fortsätter att berätta om sina upplevelser bland excentriska bönder och sjuka djur i 30-talets Yorkshire.

Nu har han gift sig med sin Helen och börjat ett stadgat liv som stolt äkta make. Han är lite försiktigare med att berätta om sitt privatliv den här gången och även relationen med hans kära kollegor, tillika bröderna Siegfried och Tristan får stå tillbaka litegrann. Det är lite synd, eftersom episoderna med den nonchalanta (men charmanta) Tristan och den principfasta - och tankspridda - Siegfried som har något svårt att leva som han själv lär, alltid leder till att jag drar brett på smilbanden. Men å andra sidan kommer det in en ny bekantskap som kompensation: den skickliga veterinärkirurgen Grannville med omättlig törst och aptit, som försätter stackars James i mången dråplig situation. Det här är enkel men underbar komik.

En orsak till den något mer dämpade tonen kan vara att andra världskriget mullrar i bakgrunden. Herriot blir inkallad, men väljer att nämna detta med endast några få ord. I 'All things bright and beautiful' lägger han i stället tyngdpunkten på sin omvårdnad om djuren, där kor har en framträdande roll. Faktum är att ibland verkar det som om 50% av hans arbete gick åt till att stoppa in armen i kovagina efter annan... Men här finns också rara, roliga och ibland tragiska historier om andra små liv som lamm, hästar, hundar och katter som alla har de gemensamt att Herriots genuina omsorg och kärlek skiner igenom utan att bli sentimental.

Jag avslutar med dikten som lett till bokförlaget Pans namngivning av serien:

All things bright and beautiful,
All creatures great and small,
All things wise and wonderful,
The Lord God made them all
(Cecil Frances Alexander)

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: