The Book Pond
1083 recensioner
4547068 besök
All things wise and wonderful
pixel
James Herriot
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Den flygande veterinären + Yorkshire i mina drömmar
Bokförlag: pixel Pan
Utgiven: pixel 1978
ISBN: pixel 0-330-25884-2
Det här är de sista böckerna i James Herriots biografi om sitt liv som lantortsveterinär i Yorkshire på 30-talet. Eller 40-talet rättare sagt, för nu har han kommit fram till andra världskriget där han tjänstgjorde i flygvapnet. Han går inte in på åren i RAF i detalj, utan berättar endast korta sekvenser som oftast leder till något minne från veterinärpraktiken.

Det är oundvikligt att dessa böcker blir mer dämpade med en sådan bakgrund, även om Herriot på något sätt bevarar sin godmodighet även mitt under ett brinnande krig. Som tidigare berättar han många fantastiska vardagshistorier, men den ungdomliga sorglösheten är borta och jag saknar att få läsa om hans kollegor, de starka personligheterna och bröderna Siegfried och Tristan. De ständiga kasten mellan London och Yorkshire gör också berättandet en aning splittrat. Det är charmigt, men inte lika avväpnande och roligt som de tidigare delarna.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: