The Book Pond
1083 recensioner
4427942 besök
Begravningar är farliga
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel After the funeral
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-0-048028-2
När Richard Abernethie dör lite oväntat samlas hans släktingar inte bara till begravning, utan även till strid om det stora arvet. Under begravningen kläcker Richards obetänksamma lillayster Cora ur sig en kommentar om att Richard säkert blev mördad. Det skulle hon inte ha gjort, för nästa dag hittas hon med en yxa i huvudet.

Här träder den skarpsynte detektiven Hercule Poirot in i handlingen för att låta sina små grå jobba på den engelska herrgården, där han låter samla de misstänkta. Det här är en bra Christie, med vid det här laget välkända ingredienser som överklassmiljö, dolda hemligheter och inte minst poirotska snilleblixtar.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: