The Book Pond
1083 recensioner
4428680 besök
Lady Chatterleys älskare
pixel
D H Lawrence
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Lady Chatterley's lover
Bokförlag: pixel Alba
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-7458-616-5
Den skandalomsusade klassikern om den rika överklassdamen som lever ut sina lustar med skogsvaktaren. I ärlighetens namn är den ganska tråkig.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: