The Book Pond
1083 recensioner
4433867 besök
The picture of Dorian Gray
pixel
Oscar Wilde
Framsidesbild
2
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Dorian Grays porträtt
Bokförlag: pixel Wordsworth
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 1-85326-015-0
De verk av Wilde jag tidigare var bekant med var den underhållande barnboken 'Spöket på Canterville' och pjäsen 'The importance of being Ernest', vilket fick mig att förknippa Wilde med elegans och satir.

Dorian Gray är huvudpersonen själv; en oförstörd, underskön yngling som inspirerar konstnären Basil till att måla sitt bästa porträtt någonsin. Deras gemensamme bekant Lord Henry Wotton finner dock ett nöje i att plocka ner adonisen från hans rosa moln och introducera honom för världsligare ting. När Dorian således upptäcker lust, lidelse och fåfänga ändras hans personlighet och han får idén att låta porträttet bära alla hans synder i utbyte mot evig ungdom, men i fotspåren av denna pakt följer lögner och det djupaste moraliska förfall.

Dorian Gray är en omskrivning av Goethes berättelse om Faust som sålde sin själ till djävulen och denna aspekt av boken är mystisk och småryslig. Wilde är också duktig på att beskriva de dekadenta Londonmiljöerna på godsen och operan, men dialogen upplever jag som 'förfinad', snarare än kvick och fyndig, vilket gör mig lite besviken. Rent uttråkad blir jag av de långa utläggningarna i början om Dorians ljuva anletsdrag och egenskaper, vilka snarast känns som ett uttryck för författarens uppdämda behov att få uttrycka sin 'förbjudna' kärlek (Wilde var homosexuell). Jag ger nästan upp, men fortsätter läsa och efterhand blir det lite intressantare. Det är ingen svår bok, men jag tror man får ut mer av den genom att inhämta information och analyser av dess skeenden än att bara läsa den rakt upp och ner, för som sådan är det tyvärr en ganska småsömnig skapelse.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: