The Book Pond
1083 recensioner
4421206 besök
Tintin i nya världen
pixel
Frederic Tuten
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tintin in the new world: a romance
Bokförlag: pixel Leander Malmsten
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 91-88700-03-8
Jag har haft den här boken i min ägo i säkert 15-20 år och nu kom jag äntligen till skott att läsa den. Tintin har vuxit upp, han bor kvar på Moulinsart tillsammans med Milou och Kapten Haddock. Men återigen ger han sig ut på äventyr till Machu Picchu i Peru, där han stöter på ett annat resesällskap.

Det första kapitlet i denna post-modernistiska/filosofiska Tintin-pastisch, där Tintin reflekterar över hur han aldrig växer upp är lite lustigt, men sedan blir det outhärdligt dåligt, ett drömliknande, intellektuellt mumbo-jumbo där så många ord sällan har betytt så lite. Läs den inte.

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: