The Book Pond
1083 recensioner
4434033 besök
Michael Palin's Hemingway Adventures
pixel
Michael Palin
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Bokförlag: pixel Weidenfeld & Nicolson
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 0-297-82528-3
Palin har efter sin karriär i Monthy Pyton gjort sig ett namn som mediaäventyrare. På TV har man sett honom kuska runt jorden och göra annorlunda och trevliga reserepotage.

The Heminway adventures är ett av dessa projekt. Med utgångspunkt från Hemingways liv och böcker har Palin besökt de länder och städer där Ernest Hemingway bodde, verkade och levde. Boken är indelad i kapitel efter land, men håller en hyfsat kronologisk ordning och börjar och slutar i USA där Hemingway både föddes och dog.

Palin har gjort ett gediget jobb med att spåra, samla och dokumentera Hemingways avtryck i världen. Han beskriver sin resa med lika delar fackmannamässighet och karaktäristisk torr humor. Boken är också fantastiskt rikt illustrerad med både foton från vår samtid och arkivfoton från Hemingways dagar.

Så alla förutsättningar finns för att det ska bli en given hit, men ändå fastnar jag inte riktigt för Hemingway Adventures. Delvis beror det säkert på att jag inte kan min Hemingway tillräckligt väl. Jag har bara läst två romaner, A farewell to arms och The sun also rises, och jag tycker förstås att det är intressantast att läsa om platserna som inspirerade Hemingway till att skriva dessa böcker. Men Key West där To have and have not eller Afrika där Green hills of Africa kom till går mycket trögare.

Sen är det även så att Hemingways passioner i livet är inte mina. Tjurfäktning, djuphavsfiske, storviltsjakt, jag blir inte alldeles till mig av det här direkt utan det har snarare en sövande effekt på mig. Och jag vet inte, men jag får också en känsla av att Michael Palin inte heller är någon stor fan. Det känns helt enkelt som att hans hjärta inte är helt med.

Däremot så tror jag att Hemingway-fansen kan uppskatta den här boken mycket mer än jag gjorde, för dålig är den egentligen inte.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: