The Book Pond
1083 recensioner
4427953 besök
Fame - vi som vill lyckas 2
pixel
Lisa Todd
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The kids from Fame 2
Bokförlag: pixel Wahlströms
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-32-12379-5
Under många år var timmen framför Fame helig för mig. Jag har inte haft några drömmar om att bli artist, men TV-serien om den berömda scenskolan i New York var ändå det bästa jag visste. På en bokrea hittade jag den andra delen av de böcker som baseras på TV-programmet (och även innehåller bilder från den) och köpte genast med den hem.

Här möter man alla de ursprungliga eleverna som Doris, Leroy, Coco, Bruno, Danny Amatullo och handlingen kretsar löst kring en show som ska sättas upp och som Doris är ansvarig för. Boken består nästan bara av dialog, så det är nästan som att läsa ett av avsnitten, men jag tycker inte det är särskilt bra av två anledningar. För det första lär man inte känna huvudpersonerna särskilt väl. Tankar och känslor framkommer inte särskilt väl, och man har ju heller inte tillgång till TV:ns bilder för att se stämningarna. För det andra tycker jag att Fame i bokform bara blir en väldigt, väldigt blek kopia av TV-serien och kanske hade tjänat mer på att omarbetas till en 'vanlig' roman.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: