The Book Pond
1083 recensioner
4425712 besök
Drömmar vid havet
pixel
Björn Larsson
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-7263-284-4
De första sex kapitlen i 'Drömmar vid havet' går åt till att ett och ett introducera huvudpersonerna; den levnadsglada skepparen Marcel, hans mer allvarstyngda styrman Sundgren, dansken Jacob Nielsen som klivit av IT-snurran bara för att finna att han inte alls vill ha lugn och ro, juveleraren Peter Sympson, den franska änkan Mme Le Grand som sparar på sjömäns minnen och den ljuva Rosa Mareno, som drömmer om att komma ifrån den lilla fiskeby hon är uppvuxen i. Med Marcel i centrum kommer alla dessa människors liv att vävas samman och förändras för alltid.

Jag kan inte påstå att jag gillade 'Drömmar vid havet' särskilt mycket. De sex huvudpersonerna kändes verkligen konstgjorda och endimensionella, dialogen är krystad och berättartekniskt sett är boken mer lik en saga än en roman. Men som saga eller romantisk berättelse betraktat kanske den kan fylla sin funktion, om man är lagd åt det hållet.

Som exempel på en modern berättelse om sjöfart är den ett skämt. Björn Larsson ska visserligen vara seglare, men på ett lastfartyg tror jag inte han har satt sin fot. Som sjömansdotter retar jag mig oerhört på den romantiserade tillvaro han målar upp med en kapten i flätstickad tröja på havets bölja blå och en flicka i varje hamn. För det första är det ovanligt med en besättning med så många olika nationaliteter, som Larsson beskriver. Ett fartyg är ju flaggat under ett visst land och har i regel folk därifrån, om det inte är utflaggat till Nassau och bemannat med filippiner. För det andra är normalt sett lasthamnar områden med begränsat tillträde. Privatpersoner kan inte spatsera ner till kajen och vinka in de nyanlända fartygen hursomhelst. För det tredje jobbar stuvare och besättning mer eller mindre dygnet runt vid lassning och lossning. Att arbetsdagen skulle vara slut för hela manskapet vid fem, så man kan gå in till stan och dricka öl på puben är en helt felaktig bild. Larsson är fast i någon klyscha av den 'fria' sjömannen som etablerades med Taubes visor och som aldrig riktigt försvunnit.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: