The Book Pond
1083 recensioner
4434023 besök
Och världen skälvde
pixel
Ayn Rand
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Atlas shrugged
Bokförlag: pixel Timbro
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-7566-556-5
Det tog ungefär tre månader, men nu har jag kommit till slutet av den här tegelstenen. Inte bara är det 1200 sidor utan texten är dessutom väldigt liten, så läsvänligheten är inte optimal direkt, men det kan vara värt att försöka ta sig över det initiala motståndet mot detta.

Boken handlar om Dagny Taggart som är driftschef och själva hjärnan bakom tågbolaget Taggart Transcontinental. Jag tror det ska utspela sig någon gång i 50-talets USA, men inte som det då såg ut då med en exploderande efterkrigsindustri, utan i själva verket ökar arbetslösheten och uppgivenheten, representerat av en axelryckning och det mystiska uttrycket: 'Vem är John Galt'.

Dagny jobbar hårdare än någonsin för att få tågen att bli bättre och snabbare. Hon finner en själsfrände i ståltillverkaren Hank Reardon som funnit en unik formel för att tillverka stål på ett hållbarare sätt än förut och deras samarbete övergår så småningom i ett kärleksförhållande.

Sedan några år har maktens korridorer i Washington börjat befolkas av män som hävdar att kollektivets bästa måste gälla framför privat och vinstdrivande ägande. Företagare, framförallt framgångsrika sådana, betraktas som utsugare och det läggs fler och fler restriktioner på deras verksamheter tills landet börjar gå mot en planekonomi. Det går inte obemärkt förbi. Många entreprenörer lämnar sina livsverk och försvinner spårlöst liksom anställda som inte tycker sig kunna leva under de nya villkoren, välgörenhetssändingar som skickas utomlands av regeringen - trots att de hade behövs inom landet - sänks i världshaven gång på gång av den mytomspunne piraten Ragnar Dannarskjöld.

Dagny Taggart och Hank Reardon vill inte ge upp och försöker ständigt hitta snillrika lösningar för att kunna kringgå, vad de själva anser, den totala vansinnespolitik som bedrivs. Men de kommer till en punkt när alla deras allierade leverantörer har försvunnit och de sitter i klorna på de 'solidariska', men inte desto mindre rovgiriga, politikerna. Då blir de kontaktade av personer som erbjuder en alternativ lösning som ter sig mer än lockande, men kravet är att de ska ska försvinna från civilisationen och slutligt få världens motor att stanna.

Och världen skälvde är nog inte särskilt omtalad eller känd i Sverige, till skillnad från USA där den framröstats som den näst mest inflytelserika boken efter bibeln. Det är kanske inte så konstigt, eftersom huvudpersonerna är personfieringar av the self-made man, själva sinnebilden för amerikansk entreprenörsanda, och deras antagonister är byråkrater som i 'allmännyttans' namn inskränker den fria företagssamheten, därmed produktiviteten och slutligen hela landet.

Det är kanske inte kommer som en total överraskning att Ayn Rands böcker och filosofin som genomsyrar dem har haft stor påverkan på den moderna liberalismen, och ännu en ledtråd är förstås att Timbro är utgivande förlag här i Sverige. I Rands värld så fungerar världen och samhällsekonomin bäst om innovativa människor tillåts arbeta och starta företag på en fri marknad, så att de som blir framgångsrika i sin tur kan anställa fler som i sin tur kan konsumera mer och så vidare. Detta är samhällelig välgärning snarare än subventionerade sociala projekt och utjämningspolitik.

Rands hjältar är alla mycket kreativa, hårt arbetande och rättstänkande med dragning åt übermenschideal. Fienden å andra sidan som beskrivs i Och världen skälvde är tyngda under jantelag och predikar vackra visioner för att folk ska göra uppoffringar i rättvisans namn. Men de lever inte som de lär utan skor sig på andra och de tar aldrig ansvar för ett enda av sina beslut utan skyller ständigt på andra när saker går snett.

Det är intressant att som svensk läsa den här boken för det är liksom en tvärtom-historia mot allt vad vi blivit matade med i vårt socialdemokratiskt influerade samhälle. I boken är det socialistiska ideal drivna till sin spets som sänker en hel kontinent, ja en hel värld, medan det är företagarna som är våra räddare. Hur ofta får man höra det i svensk politik?

Visst kan jag tycka att Rand generaliserar och förenklar, och hon utgår på något vis från att alla skulle jobba om de bara fick göra det för sin egen skull. Inte med ett ord antyder hon heller vad som skulle hända med de människor som är inkapabla, sjuka och svaga, men jag kan gissa att hon har en lätt darwinistisk och inte helt politiskt korrekt approach där.

Texten hade kunnat kortas ner för budskapet går snabbt fram ändå och emellanåt blir det lite repetetivt, men det är som sagt ändå väldigt intressant och annorlunda att läsa en bok som ställer invanda tankemönster på ända. Dessutom är den ganska spännande och man vill ju väldigt gärna veta: Vem är John Galt?

-------------------------------------

Talande citat:

Politikerna:
'I vårt komplexa industrisamhälle kan inget affärsföretag ha framgång om det inte delar bördan av alla andra företags problem.'

'..det var samhällets plikt att se till att ingen konkurrent någonsin växte högre än någon som önskade konkurrera....en lag skulle införas som förbjöd varje enskild eller sammanslutning av industriidkare att äga mer än ett företag'

'Enskild egendom finns bara tack vare massornas välvilja - de låter bli att konfiskera den.'


Företagarna:
'Man kan inte bli straffad för att man är bra. Man kan inte dömas för att man är kompetent. Om det är rätt, då är det bäst att vi sättter igång och slår ihjäl varandra.'

'Vi har hört det skrikas ut att industriledaren är en parasit, att hans arbetare försörjer honom, skapar hans förmögenhet, gör hans överflöd möjligt - och vad skulle hända honom om de gick sin väg?

Nåja, jag tänker visa dem vem som är beroende av vem, vem som försörjer vem och vem som är källan till välstånd, vem som gör vems uppehälle möjligt coh vad som händer med vilka när några går sin väg.'

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: