The Book Pond
1083 recensioner
4425606 besök
Rysk roulett del 1 & 2
pixel
Douglas Terman
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Shell game
Bokförlag: pixel Richters
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel Del 1. 91-7706-027-X Del 2. 91-
Rysk roulett är en skönlitterär berättelse om tiden mellan invasionen i Grisbukten och det som skulle komma att leda fram till Kubakrisen 1962. Huvudpersonerna är två bröder, Brocassie (George) och Julio som vuxit upp tillsammans och som kämpade på samma sida under den kubanska revolutionen innan Castro kom till makten. Men sedan skiljs deras vägar.

Julio väljer att rädda sitt skinn genom att alliera sig med Castro, Brocassie fortsätter att strida för de revolutionära styrkorna. Deras relation kompliceras ytterligare av att de är förälskade i samma kvinna, Alicia, som också stridit med revolutionärerna. Hon blir tillfångatagen och räddad av Julio, men hennes hjärta slår för Brocassie. Med tiden blir de brickor i det stormaktspolitiska spelet, då Julio värvas av KGB för att säkra den sovjetiska mobiliseringen på Kuba och Brocassie av CIA för att förstöra den och när han återvänder till Kuba är det för den sista och avgörande striden.

När Terman skrev Rysk Roulett hade ännu inte Berlinmuren fallit och Sovjetdiktaturen gått i graven, varför hans beskrivningar av den väldiga stormakten kanske känns lite överdrivna i dagens ljus, men det kunde ju inte han veta. Det är ändå intressant att läsa om hur upprustningen på Kuba kan ha gått till och karaktärerna är möjligen något mindre stereotypa än vanliga amerikanska hjältar; de får ändå lov att vara trötta och göra misstag... Kvinnorna lyser med sin frånvaro, annat än som sängkamrater och med undantag av Alicia som är lite mer driftig än genomsnittet, men Terman kan ändå inte låta bli att utgjuta sig över hennes skönhet och figur. Inte helt igenom dåligt alltså, men den känns ändå medelmåttig på karaktärsfronten så det blir nog inte mer än en tvåa.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: