The Book Pond
1083 recensioner
4547183 besök
Funny Valentine
pixel
Amy Jenkins
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Funny Valentine
Svensk titel: pixel Funny Valentine (svenska)
Bokförlag: pixel Pan
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7263-531-2
Jag har ingenting emot chick lit-böcker, faktum är att jag kräver dem emellanåt, för att få känna det som att världen är svartvit och enkel och väldigt romantisk åtminstone ibland. Men det finns bra och dåliga alster även i den genren och det här är definitivt en av de senare.

Journalisten Stevie tar dåligt betalda jobb för att få skriva om utfattiga blomsterarbetare, bor i ett kollektiv vars definition på rättvisa är att de inte betalar sina räkningar och har bara tillfälliga och lösa förbindelser eftersom hon inte tror på kärleken. Man förstår snart att hon kommer ändra sig på den punkten. Förändringen kommer i form av Louis Plantagenet, som är en MYCKET känd skådespelare. Stevie är helt oimponerad, men slumpen ser till att hon får en exklusiv och flera dagar lång intervju med Louis där hon motvilligt måste börja omvärdera honom.

Jag gillar inte den här boken därför att den vet inte vad den vill säga. Stevies beteende är obegripligt och inkonsekvent (för att inte tala om barnsligt) och författaren ger inga ledtrådar till bakgrunden. Hur Stevie tänker förblir ett mysterium och det är inte tydligt exakt hur hon utvecklas genom boken, fast jag förstår att man förväntas tycka det. Hur och varför Louis faller för henne är lika outgrundligt det. Jenkins ska ha ett litet plus för att hon skrivit en dialog som är lite rolig och vass ibland, men vad hjälper det när handlingen är en enda röra av outredda trådar.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: