The Book Pond
1083 recensioner
4428101 besök
Fjärilsflickan
pixel
Madeleine Brent
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel A heritage of shadows
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-048638-8
Hannah McLeod är en ung brittiska som bor och jobbar i sekelskiftets Paris, där hon lever ett knapert men ganska lyckligt liv i Montmartrekvarteren. En dag får hon besök av en herre som erbjuder henne en anställning i England som franskalärarinna i ett förmöget hushåll. Hannah har sina dunkla skäl till att hon aldrig mer vill återvända till sitt modersland, men oturliga omständigheter gör att hon till sist accepterar tjänsten. Till en början ser hon ingen anledning att ångra sitt val då hon får ett bekvämare liv på godset, men undan för undan gör sig hennes förflutna påmint och sakta börjar det gå upp för henne att hon blott är en bricka i en djävulusisk plan.

Fjärilsflickan är en romantisk äventyrsroman, som skiljer sig från mycket annat i genrén genom att det är mestadels kvinnorna som står för äventyret. Vår hjältinna (och många andra kvinnor i boken) är också långt ifrån det menlösa våp man brukar får se, utan en självständig, rättrådig figur som trots att hon blivit rejält tilltufsad i livet har ett symptiskt sinnelag och självrespekten i behåll. Säkert har detta att göra med att författaren Madeleine Brent egentligen heter Peter O'Donnell, som också skapat den tuffa och okuvliga Modesty Blaise. Stundtals har 'Fjärilsflickan' en stark och spännande intrig som fångar läsaren, men mot slutet (och framförallt avsnittet med överfarten till Mexiko) blir det lite väl orealistiskt och kletigt.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: