The Book Pond
1083 recensioner
4547053 besök
Flocken - en multipel personlighets berättelse om sina många jag
pixel
Joan Frances Casey
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Flock
Svensk titel: pixel Flocken - en multipel personlighets berättelse om sina många jag
Bokförlag: pixel Prisma
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-518-2478-7
Casey berättar med hjälp av sin terapeut historien om hur hon blev frisk från sin personlighetsklyvning, som utvecklades efter att hon blivit gravt misshandlad och utnyttjad som barn. Flocken är för övrigt samlingsnamnet på alla de personligheter hon skapat i sig själv.

Boken ger en fascinerande inblick i denna sjukdoms egenarter och man tror knappt att det är sant ibland vilka försvarsmekanismer våra hjärnor bygger upp. Är man det minsta intresserad av psykologi eller bara vill läsa om ett dramatiskt levnadsöde är 'Flocken' ett bra val.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: