The Book Pond
1083 recensioner
4547124 besök
Middlesex
pixel
Jeffrey Eugenides
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Pan
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 91-7263-617-3
Calliope Stephanides, en amerikan med grekiskt påbrå som flackar Europa runt som kulturattaché, är Middlesex berättarjag och unik på fler än ett sätt. Inte nog med att Calliope föddes som hermafrodit, vilket förblir oupptäckt tills tonåren, då 'hon' övergår till att leva som man. Callie har också förmågan att se in i människors medvetande bortom sin egen födsel och och kan därför berätta sin familjs historia ända från det att farföräldrarna (som för övrigt är syskon och lägger grunden till Calliopes sexuella tillstånd) emigerar till Amerika från den grekiska byn Bursa.

Middlesex är lika mycket en släktsaga om den amerikanska drömmens baksida med monotona jobb, fattigdom, assimilering som en tonårings upptäckt av sitt rätta jag. Det kan låta som en riktig glädjedödare, men tragikomisk är snarare ordet. I allvaret spinner Eugenides en humoristisk tråd som gör händelser både bisarra och lustiga. Språket är i en klass för sig; en ironisk odyssé, fantasifullt och livligt, skarpt iakttagande, exempel: 'Liksom Desdemona. I april 1972 var hennes ansökan om att få förena sig med sin make i himlen fortfarande på väg genom en väldig gudomlig byråkrati.'

Middlesex är en märklig och fantastisk läsupplevelse som för övrigt, och säkert med all rätt, fick Pulitzerpriset 2003.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: