The Book Pond
1083 recensioner
4420857 besök
The American boy
pixel
Andrew Taylor
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Den amerikanske pojken
Bokförlag: pixel HarperCollins
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 0-00-710960-1
The American boy är en historisk spänningsroman, förlagd till 1800-talets London. I centrum står skolläraren Thomas Shield som får två jämnåriga pojkar att undervisa. Den ena är Charles Frant, son till en förmögen bankdirektör och hans vackra hustru Sophie som Shield blir hjälplöst förälskad i. Den andra pojken är Edgar Allan Poe. Om namnet klingar bekant så är det riktigt att Taylor har spunnit sin roman runt den berömda deckarförfattarens femåriga vistelse i London som barn. Det är han som är den amerikanske pojken.

Av olika omständigheter dras Shield in i maktspel och intriger kring familjen Frant som å ena sidan för honom närmare den åtråvärda mrs Frant, men å andra sidan hotar att förgöra honom, och det står inte i hans makt att dra sig ur.

The American boy har jämförts med Sarah Waters Fingersmith och jag kan förstå varför. Här finns den smogtyngda stadsmiljön, damer i krinolin, en person som blir oskyldigt indragen i svekfulla affärer, kärlek och oväntade vändningar. I slutet finns några sidor där Taylor beskriver hur han hängde i British Library i månader för att få en uppfattning om korrekt språkbruk på 1800-talet och resultatet har blivit en oerhört välskriven roman som känns genuin och småspännande utan att vara någon page-turner.

Titeln tycker jag är ganska missvisande. Den unge Poe har en liten biroll berättelsen igenom och hans närvaro är egentligen inte vital för handlingens fortskridande, men det är onekligen ett intressant tankeexperiment hur Poe tillbringade sina pojkår och hur det kan ha påverkat honom senare i livet. Betyget hamnar någonstans mellan en trea och fyra.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: