The Book Pond
1083 recensioner
4425734 besök
Vildmark
pixel
Dick Francis
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Longshot
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-7133-141-7
Denna thriller handlar om författaren John Kendall som specialiserat sig på överlevnadsböcker. För att få ihop en hacka bestämmer han sig dock för att skriva en biografi om Tremayne Vickers, en välkänd hästtränare. Han får tillträde till Vickers hem, där ett mord nyligen har begåtts och familjemedlemmar vill låta antyda att den hetlevrade jockeyn varit delaktig i det. Kendall upptäcker att ju djupare han gräver i Vickers historia desto mer ökar hotbilden mot honom själv.

Jag gillar Francis karaktärer, som är vardagsnära och lite kantstötta och även deckarintrigen, där Kendall får utnyttja sina överlevnadstekniker i praktiken, håller ganska väl. Men som så ofta med den här genrén stannar de inte i minnet någon längre tid.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: