The Book Pond
1083 recensioner
4500829 besök
Den ätbara kvinnan
pixel
Margaret Atwood
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The edible woman
Bokförlag: pixel Prisma
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-518-2511-2
Den här boken betraktades säkert som feministisk när den kom. Marian MacAlpin har vägen utstakad för sig med giftemål och småttingar i sikte, men så börjar hon fundera över hur pojkvännen betraktar henne som ett lämpligt parti och konsumtionsvara, vilket slutligen leder till att hon bryter med honom.

År 2001 känns dock bara Den ätbara kvinnan gammalmodig. Man bor inte ihop innan man är gifta, det anses fortfarande dygdigt och är en samhällelig norm att hålla på sig till äktenskapet, kvinnor bär gördlar, karlar dricker öl. Det enda uppfriskande och udda inslaget är akademikern Duncan, men detta till trots vet jag inte riktigt vad Atwood vill säga med hans karaktär.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: