The Book Pond
1083 recensioner
4420847 besök
Det visa regnträdet
pixel
Kenzaburo Oe
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Övers. från japanska av valda noveller
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-0-056142-8
Inför en stundande Japanresa ville jag inte bara läsa turistinformation utan även närma mig landet skönlitterärt, så när jag gick förbi 'Det visa regnträdet' på biblioteket lånade jag med mig boken hem. Den består av en samling noveller av nobelpristagaren Oe, bland annat något av det första han skrev.

Till novellernas fördel hör att de visar mig en helt annan aspekt av Japan än den gängse Shogun/Geisha-parafrasen. Här möter man det hårda livet i byarna på landsbygden, fattiga studenter, utanförskap i storstaden. Den första novellen - Fången - är den jag tycker bäst om. En svart amerikan blir tillfångatagen ute på den japanska vischan i slutet av andra världskriget. Hans tillfälliga fängelse i väntan på att nämndemännen i staden ska besluta hans öde blir en källare ovan vilken en man bor med sina två söner. I början är pojkarna förlamade av skräck inför den skrämmande uppenbarelsen som de snarast betraktar som ett vilddjur, men allteftersom de kommer med mat till honom växer ett slags sällsamt vänskapsband fram och besten förvandlas till ett fogligt husdjur - tror pojkarna.

Oe verkar mycket förtjust i att plocka fram och ingående beskriva mänsklighetens mindre fagra sidor. Här finns en uppsjö av fräna kroppsodörer, avföring, sår, missbildningar och sjukdomar överlag, men framförallt lik, likstelhet och likstank. En novell handlar om hur två studenter forslar avlidna människor från en formalinindränkt bassäng till en annan. Ganska frånstötande får jag säga och allt detta baudelairska vältrande i missförhållanden går inte riktigt hem hos mig. Kanske är jag inte mogen för eller saknar tålamod med Oe, kanske missförstår jag honom, men just för de här novellerna ger jag inte honom något nobelpris.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: