The Book Pond
1083 recensioner
4425702 besök
Rapporter från Mittens rike
pixel
Herman Lindqvist
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1989
Rapporterna är en kåserisamling som ska handla om Frankrike, dvs Mittens Rike om de själva får ge sin syn på saken. Lindqvist har en diger källa att ösa ur efter sina år som korrespondent, men det känns som om han endast kan berätta om fransmännens små egenheter ställt mot hur svenskarna eller andra européer beter sig. Därför blir det inte bara en betraktelse över Frankrike utan lika mycket över Sverige på ett, för kåsörer, generaliserande och raljerande sätt.

Det är lite småroligt att läsa om den hysteriska premiären för Beajoulis, om de våndor som fickparlörernas textförfattare förmodar att resenärer kommer möta, om tidsuppfattningar folkslag emellan. Men jag hade ändå önskat att Lindqvist hade stannat inom gränserna för Mittens Rike.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: