The Book Pond
1083 recensioner
4433994 besök
Prep
pixel
Curtis Sittenfeld
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel I en klass för sig
Bokförlag: pixel Picador
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 0-330-44163-9
Att kalla Prep för 2006 års mest oväntade succé tror jag inte är en överdrift. Det är en roman om fjortonåriga Lee Fiora som kommer in på den prestigefyllda amerikanska internatskolan Ault där hon under tre år kämpar med att passa in, klara skolan och försöka vinna Cross Sugarmans kärlek.

Det låter som en ungdomsroman, en tjejbok för en målgrupp yngre än mig, men jag skulle tro att de flesta som läst och hyllat den åtminstone är över 25. Igenkänningsfaktorn ska inte underskattas här. Alla som gått i skolan, internat eller inte, kan säkerligen relatera till någon av karaktärerna. Jag kan själv delvis förstå Lee, det utanförskap hon känner och det sätt hon väljer att tackla tillvaron på. Lee är udda redan från början, då hon kommer från mellanvästern, är medelklass och går på stipendium, vilket knappast är den bakgrund som merparten av skolans elever har. Hennes överlevnadsstrategi för att lära sig de nya, främmande sociala koderna och för att skydda sig själv från påhopp är att observera och hålla sig på sin kant. Hennes största rädsla är att uppfattas som konstig, men i stället verkar hon sur och otillgänglig. Hon vill inte utmärka sig, men samtidigt vill hon bli sedd och omtyckt, speciellt av Cross.

Under några år får man följa Lees osäkra navigerande genom societetsskolan, men tyngdpunkten ligger inte på händelserna under vägen utan snarare hur hennes känsloliv påverkas av det inträffade. Det hade faktiskt kunnat vara hur tråkigt som helst, men den personliga inblick man får i Lee gör samtidigt att jag blir fäst vid och intresserad av henne. Överlag tycker jag att Sittenfield har talang för att skildra unga människors uttryckssätt, fast framförallt Lee låter och agerar mognare än jag kan föreställa mig att en femtonåring egentligen gör. Preps bestående intryck är att det är en stillsam, men läsvärd roman som visar hur ont det kan göra att bli ung vuxen och som får mig att känna lättnad över att ha den perioden långt bakom mig.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: