Rebecca. Den tar vid cirka tio år efter" />
The Book Pond
1083 recensioner
4473657 besök
Skuggan av Rebecca
pixel
Susan Hill
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Mrs de Winter
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 91-37-10509-4
Det här är alltså Susan Hills fristående fortsättning på Daphne du Mauriers klassiker Rebecca. Den tar vid cirka tio år efter att Max de Winter och hans unga fru har lämnat England efter branden på Manderley. De tvingas återvända då Max syster dör och väl på plats i hemlandet bestämmer de sig för att sluta fly det förflutna och slå ner sina bopålar. Det dröjer inte länge förrän den unga Mrs de Winter upptäcker att hon ännu lever i skuggan av Rebecca; det dyker upp ett kort med hennes namnteckning, det skickas tidningsartiklar och värst av allt; en dag dyker mrs Danvers upp på deras tröskel, galnare än någonsin.

Jag tycker att Susan Hill till viss del har lyckats återskapa stämningen från Rebecca, man känner väl igen karaktärerna, deras uttryckssätt och stämningen av något underliggande ondskefullt. Problemet med Skuggan av Rebecca är att den är urtråkig! Det går hundratals sidor utan att det egentligen händer någonting. Visserligen görs det försök till uppbyggnad genom fraser i stil med "I skenet av det som hände senare, så...", men det som kommer senare kommer alltför sent och motsvarar inte på något sätt förväntningarna. Dessutom framstår Mrs de Winter än mer här än i Rebecca som en fantastisk mespropp som ständigt blir handlingsförlamad och intill döden trött... Litterärt sett är det inte dåligt, men Susan Hill, som har visat att hon kan vara en första klassens skräckdrottning, gjorde mig rejält besviken med den här urvattnade historien.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: