The Book Pond
1083 recensioner
4425758 besök
Things fall apart
pixel
Chinua Achebe
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Allt går sönder
Bokförlag: pixel Heinemann
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 0-435-27246-2
I engelskastudierna på högskolan ingick det att vi skulle läsa böcker av författare från Samväldet - the Commonwealth - varför Things fall Apart sattes upp på våra läslistor. Den utspelar sig i Nigeria och handlar om Okonkwo, en man i Obistammen, som domineras av sin starka ilska och rädsla för förändringar. Han begår flera dumheter och blir utesluten ur stammen.

Jag tyckte boken var lättläst och den var annorlunda i sitt slag när den kom, då den ger en röst inifrån Afrika om hur kristendom och kolonialism har påverkat och kommit i konflikt med det afrikanska samhället, snarare än att ännu en vit betraktare porträtterar 'den afrikanske vilden'. Jag kan förstå Okonkwos ovilja och skräck inför ändrade förhållanden, men jag kan ändå inte sympatisera med honom och hans handlingar. Mitt starkaste minne av boken är för övrigt är hur vi döpte vår båt, som ingick i det årliga studentspexet Sjöslaget, till Things Fall Apart, vilket visade sig stämma...

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: