The Book Pond
1083 recensioner
4433952 besök
Mammapraktika
pixel
Leni Söderberg
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel B. Wahlströms
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 978-91-32-32959-3
Lite oväntat var det den tunnaste boken i min samling som blev min bibel under graviditeten. Leni Söderberg är barnmorska och delar sansat och utan krusiduller med sig av fakta och erfarenheter.

Boken börjar med att graviditeten gås igenom vecka för vecka där hon ganska utförligt belyser utveckling för mor och foster och där det också finns plats för egna anteckningar. Sedan följer ett kapitel om själva förlossningen som systematiskt går igenom vilka faser den består av, vilken typer av smärtlindring som finns, vad som händer efteråt. Den sista delen av boken är textavsnitt om mat, medicin, hälsa, krämpor, sex och motion samt pappans roll.

Jag gillar verkligen den här bokens struktur som känns logisk och layouten är luftig med en hel del illustrationer. Faktamässigt upplever jag innehållet som rätt heltäckande och jag tycker som sagt att Söderberg använder en saklig och sund ton. Bonus för utrymmet med egna anteckningar, de har jag använt mig av varje vecka. Och kanske ett litet minus för det flummiga pappa-kapitlet som varken Kurt eller jag tyckte tillförde särskilt mycket.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: