The Book Pond
1083 recensioner
4433815 besök
Att föda
pixel
Gudrun Abascal
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-0-010359-4
Det här är kanske ingen bok man plockar upp första veckorna av graviditeten, då förlossningen känns lååångt bort, men när det börjar närma sig är det en god idé att investera i 'Att föda' (den har också precis kommit ut som pocket). Bokens inledande kapitel beskriver ett normalt förlossningsscenario och första tiden efteråt, sedan följer avsnitt om förlossningsställningar, smärtlindring, pappans roll i sammanhanget, förberedelser, förlossningsrädsla samt när det uppstår komplikationer. Varje kapitel avslutas med kvinnor och mäns personliga berättelser.

Gudrun Abascal är chefsbarnmorska på BB Stockholm och en anlitad auktoritet inom området och allteftersom jag läser börjar jag förstå varför. Hon har inte bara lång erfarenhet av mödrarvård och förlossningar, hon kan också konsten att förmedla sin kunskap på ett välskrivet och pedagogiskt sätt, vilket inte är alla förunnat. Hon lotsar läsaren genom boken med trygg, vänlig och icke-fördömande hand, men utan att bli mesig då hon absolut inte saknar egna åsikter eller preferenser.

Att föda är en mycket bra faktabank full med goda råd inför den stora dagen, men den är också mer än så då Abascal efter alla år i branschen också fått in insikt i födandets psykologi. Hon skriver om hur kvinnor (och män) kan reagera i olika stadier av förlossningen (något man också kan börja fundera på redan innan), hur man ska handskas med panikkänslor, ilska och avvisande attityd, hur man ska stötta kvinnan i hennes födande och trösta när det inte går som det ska. Om man dessutom läser och försöker ta till sig Anna Wilsbys 'Innan du föder', så borde man åtminstone i teorin ha goda förutsättningar att ta sig igenom dagen man föder barn med lite större tillförsikt och trygghet än utan dessa förberedelser.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: