The Book Pond
1083 recensioner
4425579 besök
Fröken Smillas känsla för snö
pixel
Peter Hoeg
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Frøken Smillas Fornemmelse for Sne
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-1-951452-2
Det här var en sådan där fantastisk läsupplevelse när man inte vet någonting om det man håller i handen, men upptäcker att man gjort världens fynd. Smilla var så originell på alla sätt och vis, inte minst genom att Hoeg gör henne till en tänkande varelse framför att betona hennes utseende. Jag skrattade högt i början när hon försöker skrämma iväg sin unge granne genom att läsa matematiska formler för honom. Intrigen tätnar när pojken faller från ett tak och vår hjältinna förstår att det inte är någon olyckshändelse. Spåren leder henne hela vägen till Grönland och det är spännande och mycket, mycket bra.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: