The Book Pond
1083 recensioner
4421144 besök
Snö
pixel
Orhan Pamuk
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Kar
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2006
ISBN: pixel 978-91-7263-776-4
2006 års nobelpristagare hette Orhan Pamuk och är från Turkiet, där romanen Snö också utspelar sig. Till sin lilla fattiga hemstad Kars återvänder journalisten och poeten Ka i början på 90-talet efter att ha bott i Tyskland under en längre tid. Hans officiella skäl är att han ska skriva en artikel om de många självmord som begåtts av unga islamska kvinnor, men han har också hört ryktas att hans stora kärlek Ipek har skiljt sig och vill se om han kan få en andra chans.

Hans närvaro väcker en massa känslor eftersom islamisterna är rädda att han genom sin västerländska approach ska få det till att olycklig kärlek och familjens tvång har drivit flickorna i döden, myndigheterna å andra sidan bevakar varje steg han tar då de betraktar honom som en avhoppare och kommunist. Allt under det att snön faller i Kars talar Ka med båda sidor, kommer i kontakt med revolutionsledaren Blå och lyckas övertala Ipek att följa med honom tillbaka till Tyskland. Men innan de hinner åka inträffar en kupp på Nationalteatern där de olika fraktionerna av islamister, militärer och vänstermänniskor drabbar samman.

Snö är en långsam bok, till en början vackert stillsam precis som det snöfall som beskrivs och Pamuk etablerar intressanta frågor om vad som händer när ett religiös kultur möter en sekulär statsmakt. Ka själv slits också mellan dessa två poler. Han betraktar sig själv som en västeuropeisk intellektuell ateist, men efter mer en ett decennium i Tyskland har han inte lärt sig tyska och vid återkomsten till Kars och möten med troende börjar han vackla i sin icke-gudstro. Han skyr visserligen den våldsamma islamistiska extremismen, men i Kars står myndigheterna också för korruption och terror, så vilket alternativ är bäst/värst?

Pamuk tar dock inte ställning och ger inga svar utan överlåter detta till läsaren, vilket väl är i sin ordning. Men han ger heller inte något direkt svar på vilken drivkraft flickorna har som begår självmord utan detta inledande tema tappas bort när attentatet på teatern tar över huvudrollen i handlingen. Ungefär då börjar också mitt intresse falna, boken övergår till att bli tråkig i stället och jag börjar också få nog av Kas prettodikter och filosoferande. Snö lämnar mig i slutändan tämligen oengagerad trots att den började lovande.

BOKKLUBBEN gav ovanligt nog alla Pamuk en trea i betyg. Johanna tyckte boken var mycket intressant med kritiken som riktas åt olika håll, men vad är Orhans egentliga inställning? Kärlekshistorien mellan Ka och Ipek kändes bara banal och fånig.

Eva som myser när det snöar uppskattade snöbeskrivningarna. Som västerlänning är det intressant att ta del av den 'besatthet' som finns i Turkiet att bli västerländskt. Håller med Johanna om att det blev splittrat med många trådar som ska bindas ihop, svårt att hänga med.

Maria upplevde precis som Anna-Lena boken lite drömsk och surrealistisk, men också vacker. Saknar dock ett sammanhang.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: